O Ajurvédě

Ájurvéda znamená pochopení života. Je to velice hluboké a komplexní poznání zákonitostí života pocházející z doby před mnoha tisíci lety. Podle legend bylo předáno ve stavu hluboké meditace (samadhi), kdy se vyvolený mudrc spojil s univerzálním vědomím. Nejdříve se toto poznání předávalo ústní formou, přesněji zpěvem z generace na generaci, později (cca před 5ti tisíci lety) bylo zachyceno písemně. Tajemství zdravého života se podle Ájurvédy skrývá ve způsobu života a chování každého z nás. Svoji roli hraje stravování, vyváženost způsobu života vzhledem k tomu, k čemu byl člověk stvořen (např. chůze nikoli sedavý způsob života) a přístup k životu = stav jeho mysli.

 Zdraví je definováno ve starověkých spisech v následovně:

Samadosha samagnisch samadhatu malakriya 
Prasanna atma mana swastha iti abhidhiyate.

V překladu znamená:

Mít vyvážený stav dóš (Vát, Pitt, Kaf), trávícího ohně (Agni), tkání (Dhatus),
normální fungování systému odpadů (Mala), radostný stav duše (Atma),
smyslových orgánů a mysli, to je známka zdravého života.

 

Naše strava, naše chování, roční období, emoce a náš životní styl mají vliv na stav vyváženosti či nevyváženosti dóš. Hlavní princip léčení v Ájurvédě je udržet rovnováhu dóš změnou našeho životního stylu, našich myšlenek a přístupu k situacím, které nás potkávají, naší stravy a porozuměním přírodě a prostřednictvím speciálních ajurvédských procedur a bylinných léčiv.

 Příklady nerovnováhy dóš:

  • Pokud se „Vát“ dostane z rovnováhy, vede to např. k hyperaktivní mysli, špatnému krevnímu oběhu, špatné nervové vodivosti, ztrátě paměti, nepravidelné eliminaci odpadů, nepříjemným projevům menses apod - všechny věci spojené s pohybem.
  • Je-li „Pitt“ je nevyvážený, může nadměrně pracovat zažívací oheň, což vede k pálení žáhy, přebytku žaludeční kyseliny, horkým emocím jako vzteku, zánětům v těle atp. -všechny nevyváženosti vztahující se k teplu a trávení.
  • Pokud se „Kaff“ dostane z rovnováhy, může to vést k přibývání na váze, celulitidě, k nadměrnému cholesterolu, akné a mastné pleti, lenosti, apatii atd

 

Tím, že Ájurvéda obsahuje poznání o dominujících vlastnostech jak hmotných, tak i nehmotných substancí (dravja), dokáže vyrovnat nerovnováhu podáním substance s vlastnostmi (gunami) kompenzujícími nerovnovážný stav – ať už se jedná o potravinu, bylinu či cílenou aplikaci procedury. Pro dlouhodobé nastolení rovnováhy je však důležité hledat příčinu – především u chronických stavů, a ta se ve velké většině případů nachází v mysli.